[صفحه اصلی ]     [ English ]  
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه awt-yekta The Journal of Medical Education And Development
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 23-36
XML تأثير آموزش شغلی بدو خدمت بر آگاهی و نگرش کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: Print

[English Abstract]
نویسندگان: زهره رجبی، دکتر منيکا متقی ، زهرا کچويی
دکترا علوم پزشکی کاشان
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/10 - پذیرش: 1394/5/10 - انتشار: 1394/5/10
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: هرکس در بدو ورود خود به سازمان نياز به آموزشهای تخصصی مرتبط با وظايف شغلی خود دارد. در غير اين صورت موجب لطمه زدن به کار، فعاليت و رفتار فرد ميشود. هدف: نظر به اهميت دورههای آموزشی بدو خدمت، هدف از مطالعه حاضر، تأثير آموزش شغلی بدو خدمت بر آگاهی و نگرش کارکنان حوزهي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 55 تا 20 شمسی ميباشد. روشها: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی و کاربردی است که بر روی کليهی کارکنان تازه وارد حوزهی معاونت بهداشتی که مجموعا 217 نفر بودند، انجام پذيرفت. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که پيش و پس از برگزاری دورهی آموزشی به آزمودنيها داده شد. دادهها با استفاده از آمار توصيفی و استباطی و به کارگيری نرم افزار EXCEL و 00 SPSS تحليل شد. 9 دوره، تعداد نيروهای / 05 محاسبه شد، تعداد دورههای آموزشی 0 / 50 و ارتقاء 2 / 51 ، پس آزمون 99 / يافتهها: ميانگين نمرات پيش آزمون 55 آموزش ديده 22 نفر و تعداد واحدهای مجری ساليانه 09 دوره بود. بيشترين پيش آزمون مربوط به واحد انبار دارو در سال 21 شمسی، کمترين نمرهی پيش آزمون مربوط به واحد آمار در سال 20 شمسی، بيشترين نمرهی پس آزمون مربوط به واحد بهداشت روان در سال 20 شمسی، کمترين پس آزمون مربوط به واحد آموزش سلامت در سال 50 شمسی، بيشترين ارتقاء مربوط به واحد بهداشت مدارس در سال 20 شمسی، کمترين ارتقاء مربوط به واحدهای آموزش سلامت در سال 50 شمسی بود. نتيجه گيری: آموزش بدو خدمت در صورت اجرای صحيح، تأثير به سزايی در افزايش مهارتهای شغلی کارکنان تازه وارد سازمانهای مختلف دارد، لذا توجه خاص سياستگذاران به آن و لزوم بازنگری ساليانهی آن همگام با نيازهای شغلی جديد شاغلين، سبب ارتقاء کيفيت ارائهی خدمات و رضايت کارکنان خواهد شد. کليدواژه ها: آموزش بدو خدمت، تيم سلامت، آگاهی، نگرش
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: آموزش بدو خدمت، تيم سلامت، آگاهی، نگرش،
متن كامل [PDF 465 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
. Study of education effect on Health department staff’s knowledge and attitudes:Kashan 2006-2012. 3. 2015; 7 (1) :23-36
URL http://edcjournal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-43-5&slc_lang=fa&sid=1
رجبی زهره، متقی منيکا، کچويی زهرا. تأثير آموزش شغلی بدو خدمت بر آگاهی و نگرش کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. 1394; 7 (1) :23-36
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه The Journal of Medical Education And Development
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 674 queries by AWT YEKTAWEB 2563