[صفحه اصلی ]     [ English ]  
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه awt-yekta The Journal of Medical Education And Development
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 13-22
XML ديدگاه دانشجويان، فارغالتحصيلان و اعضای هيأت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوين در مورد لزوم ايجاد Print

[English Abstract]
نویسندگان: محمدرضا مصطفايی ، نضال آژ
مربی دانشگاه علوم پزشکی قزوين
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/10 - پذیرش: 1394/5/10 - انتشار: 1394/5/10
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: يکی از ابعاد رشته پرستاری بعد جامعهنگر اين رشته ميباشد که تلفيق آن با بهداشت جامعه ميتواند در کارآمدی و ارتقاء کيفی و کمي زندگی آحاد جامعه از نظر روانی و جسمی قابل اهميت بوده و تأثير بسزايی داشته باشد . ارتقاء دانش و فناوری به موازات تغيير نيازهای جامعه، ضرورت تغيير در نظام آموزشی را ميطلبد. 1 و 3 دوره کارشناسی پيوسته ، هدف: هدف اصلی اين تحقيق، تعيين ميزان تطابق برنامهی درسی واحد نظری پرستاری بهداشت جامعه 0 پرستاری از نظر محتوا، زمان و کاربرد با نيازهای کارکنان و دانشجويان در بالين ميباشد، که با استفاده از نظرات افراد ذينفع در امر آموزش پرستاری بهداشت جامعه همراه گرديد. روشها: اين مطالعه يک تحقيق توصيفی بوده و جامعه پژوهش شامل کليهی دانشجويان پرستاری، اساتيد و فارغالتحصيلان پرستاری می- باشد.روش جمعآوری دادهها به وسيله مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از سرفصل دروس کارآموزی و کارورزی و دروس تئوری بهداشت جامعه 0 و 1 و 3 تنظيم و تهيه شد. سپس توسط نمونهها تکميل شد و دادهها وارد نرم افزار 02 SPSS شد و با استفاده از آمار توصيفی آناليز شد. تعداد 30 دانشجو، 3 نفر از اساتيد و 03 نفر از فارغالتحصيلان جمعاً 012 نفر در اين مطالعه شرکت نمودند. 01 و ميانگين /21±4/ 3 و 25 /21±4/ 00 و 24 /30±4/ يافتهها: ميانگين نمرات کسب شده واحدهای تئوری در محتوا، زمان و کاربرد به ترتيب 03 1 بود. /03±0/ 1 و 30 /33±0/ 1 و 34 /52±0/ نمرات کسب شده برای دروس کارآموزی و کارورزی بهداشت جامعه برای آنان به ترتيب 20 نتيجهگيری: بر اساس يافتههای به دست آمده اساتيد و مربيان معتقد بودند که سرفصل دروس در راستای اولويتهای بهداشتی قرار دارد ولي دانشجويان و فارغالتحصيلان در مورد دروس کارآموزی نياز به بازنگری را ضروری ميدانستند. محققين معتقدند که داشتن ارتباط مناسب با کارکنان تأثير مثبتی بر يادگيری بالينی دارد. توجه به پروتکل پيشنهادی استخراج شده از نتايج تأثير مثبتی در محيطهای عملی برای دانشجويان و کسب اعتماد مددجويان به همراه دارد و لازمهی اين امر نزديکی ديدگاههای دانشجو، اساتيد و کارکنان ميباشد. کليدواژهها: سرفصل درس بهداشت جامعه، کارآموزی عرصهی بهداشت، دانشجويان، فارغالتحصيلان، هيأت علمی
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: سرفصل درس بهداشت جامعه، کارآموزی عرصهی بهداشت، دانشجويان، فارغالتحصيلان، هيأت علمی،
متن كامل [PDF 440 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Mostafaee M, Ajh N. View point of students & graduates & faculty members’ of Qazvin nursing midwifery faculty about nursing community health curriculum. 3. 2015; 7 (1) :13-22
URL http://edcjournal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-63-2&slc_lang=fa&sid=1
مصطفايی محمدرضا، آژ نضال. ديدگاه دانشجويان، فارغالتحصيلان و اعضای هيأت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوين در مورد لزوم ايجاد. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. 1394; 7 (1) :13-22
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه The Journal of Medical Education And Development
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.088 seconds with 672 queries by AWT YEKTAWEB 2563