[صفحه اصلی ]     [ English ]  
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه awt-yekta The Journal of Medical Education And Development
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 44-54
XML ارزشيابی بيرونی- درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر سيمين سامانی ، دکتر محمدعلی زحل
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوين
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/7 - پذیرش: 1394/5/7 - انتشار: 1394/5/7
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: در ارزيابی بيرونی دانشکده وضعيت کيفيت آموزشی، پژوهشی و درمانی مشخص ميشود. راهکارهای پيشنهادی تيم ارزيابی بيرونی، براي ارتقاء وضعيت کيفيت و بهبود مستمر آن مطرح ميشود. ارزيابی بيرونی باعث تحريک دانشگاه برای رشد و بهبود استانداردهای کيفی و مشارکت همه جانبهی اعضای دانشگاه در فرايند ارزيابی آموزشی است. ارزشيابی بيرونی- درون دانشگاهی روش پيشنهادی برای ارزيابی دقيقتر کيفيت آموزشی است. هدف: با هدف انطباق عملکرد و برنامههای دانشکده با نيازهای جامعه، ارتقاء کيفيت آموزش و شفافسازی پاسخگويی امور آموزشی انجام شده است. روشها: اين مطالعه پيمايشی توصيفی و تحليلی در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين و با هدف انطباق عملکرد و برنامههای دانشکده با نيازهای جامعه، ارتقاء کيفيت آموزش و شفافسازی پاسخگويی امور آموزشی انجام شده است. پس از طراحی فرايند ارزيابي بيرونی- درون دانشگاهی توسط مسئول کميته ارزشيابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و با استفاده از کارگاه توجيهی برای مسئولين محترم دانشگاه، کميته ارزيابی بيرونی- درون دانشگاهی تشکيل شد. اعضای تيم ارزيابی، عبارت بودند از: کارشناسان مرکز مطالعات دانشکدههاي پزشکی، دندانپزشکی و بهداشت دانشگاه. جهت تشريح و توجيه طرح برای اعضای گروه ارزيابی، جلسات متعددی در کميته ارزشيابی مرکز مطالعات انجام شد. به عنوان ابزار اصلی ارزشيابی، از پيشنويس کتابچه استانداردهای پايهی دورهی آموزش پزشکی عمومی مصوب وزارت محترم در سال 5381 استفاده شد. ارزيابی در 8 حيطه بود: اهداف و رسالت، هيأت علمی، دانشجويان، پژوهش، برنامه آموزشی و ارزشيابی، مديريت و منابع آموزشی. يافتهها: ميانگين کل نتايج ارزيابی بيرونی- درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامايی، در حيطهی رفاه هيأت علمی و منابع آموزشی مطلوب نبود ولی در بقيهی حيطهها در حد نسبتا مطلوب تا مطلوب تحليل شده است. نتيجهگيری: ارزشيابی بيرونی شاخصی است که ميزان رسيدن به هدفها را نشان ميدهد و به تحليل کيفيت عملکرد دانشکده ميپردازد. ارزيابي بيرونی- درون دانشگاهی ميتواند روش مناسبی برای ارزيابی دقيقتر کيفيت باشد. کليدواژهها: ارزيابی بيرونی- درون دانشگاهی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: ارزيابی بيرونی- درون دانشگاهی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين،
متن كامل [PDF 404 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Samani S, Zohal M. External assessment – Intra College of School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences. 3. 2015; 7 (1) :44-54
URL http://edcjournal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-32-2&slc_lang=fa&sid=1
سامانی سيمين، زحل محمدعلی. ارزشيابی بيرونی- درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. 1394; 7 (1) :44-54
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه The Journal of Medical Education And Development
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.191 seconds with 672 queries by AWT YEKTAWEB 2563