[صفحه اصلی ]     [ English ]  
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه awt-yekta The Journal of Medical Education And Development
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6, شماره 1 - ( 6-1392 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 6 شماره 1 صفحات 12-18
XML ارتباط بين سطح تحصيلات کارکنان و نيمرخ سازمان يادگيرنده دانشگاه علوم پزشکی قزوين Print

[English Abstract]
نویسندگان: فاطمه حبيبی، دکتر رفعت محبی فر، دکتر حسن جهانی هاشمی، رامتين شيشه چی، محمد زکريا کيايی ، الناز قناتی
استاديار دانشگاه علوم پزشکی قزوين
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1393/2/14 - پذیرش: 1393/2/14 - انتشار: 1393/2/14
چکيده مقاله:
زمينه: سازمان‌ها امروزه برای بقاء و کسب مزيت رقابتی نيازمند تغييرات ساختاری در هم‌نوايی با تغييرات محيط پيرامونشان هستند. برای اين منظور بسياری از سازمان‌ها در حال تبديل شدن به سازمان‌های يادگيرنده می‌باشند. هدف: هدف اين مقاله ارزيابی پروفايل سازمان يادگيرنده دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از مدل سيستم‌های به هم پيوسته سازمانی بر حسب سطوح مختلف تحصيلی بود. روش‌ها: اين پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد که به صورت پيمايشی انجام پذيرفته است. جامعه آماری شامل کليه افرادی هستند که در دانشگاه علوم پزشکی قزوين در رده‌های مختلف سازمانی (به تعداد 1517 نفر) طی سال تحصيلی 88-87 اشتغال به کار داشته‌اند. نمونه‌ای به حجم 260 نفر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. تخصيص حجم نمونه به گروه‌های مورد مطالعه متناسب با اندازه صورت پذيرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 50 سوال با مقياس ليکرت بود. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA و Student-T-Test صورت پذيرفت. يافته‌ها: طبق نتايج حاصل از پژوهش 52 % جامعه را زنان و 48% را مردان تشکيل می‌دادند؛ 15/56 % دارای تحصيلات ليسانس، 85/18% فوق ليسانس و دکتری حرفه‌ای و 16/16% دکتری تخصصی و PhD بودند. نتايج نشان داد که افراد در هيچ کدام از سطوح تحصيلی، دانشگاه را سازمان يادگيرنده ارزيابی ننموده‌اند. از ميان ابعاد پنج‌گانه الگوی سازمان يادگيرنده در ابعاد افراد و دانش در سطوح مختلف تحصيلی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. در صورتی‌که در ابعاد يادگيری، سازمان و فناوری اختلاف معنی‌دار بود (p<0/05). بيشترين امتياز در بعد يادگيری (70/20)، سازمان (17/19) و فناوری (70/20) و در ارزيابی کلی (91/93) به گروه تحصيلات کمتر از ليسانس اختصاص داشت. نتيجه‌گيری: بنا به نتايج پژوهش، دانشگاه در سطوح مختلف تحصيلی به عنوان سازمان يادگيرنده ارزيابی نگرديده است و ضعيف‌ترين زير‌سيستم، مربوط به يادگيری می‌باشد. هيچ سازمانی بدون يادگيری مستمر قادر نخواهد بود به حيات خود ادامه دهد. مديران بايد يادگيری را به عنوان يک فعاليت اصلی تسهيل کنند. بر اين اساس، توجه خاص تصميم‌گيرندگان دانشگاه را جهت حرکت به سمت سازمان يادگيرنده می‌طلبد. در اين راستا دانشگاه می‌تواند ايجاد و توسعه برنامه‌های يادگيری به هنگام و در عين حال منعطف را در رأس کار قرار دهد.
واژه‌های کلیدیسازمان يادگيرنده، مدل سيستم های به هم پيوسته سازمانی، دانشگاه،
متن كامل [PDF 208 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
habibi F, mohebbifar R, jahani hashemi H, shishechi R, kiaei M, ghanati E. The relationship between Employees Level of education and the learning organization profile of Qazvin University of Medical Sciences . 3. 2013; 6 (1) :12-18
URL http://edcjournal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-35-4&slc_lang=fa&sid=1
حبيبی فاطمه، محبی فر رفعت، جهانی هاشمی حسن، شيشه چی رامتين، کيايی محمد زکريا، قناتی الناز. ارتباط بين سطح تحصيلات کارکنان و نيمرخ سازمان يادگيرنده دانشگاه علوم پزشکی قزوين. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. 1392; 6 (1) :12-18
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 6, شماره 1 - ( 6-1392 )
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه The Journal of Medical Education And Development
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.127 seconds with 680 queries by AWT YEKTAWEB 2563